Bàn đông 3 cánh 401(L)
Hoshizaki FT-186MA-S

Mã: FT-186MA-S Danh mục: