Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Việt Á cần tuyển dụng:

– Kỹ sư cơ khí, điện, điều hòa thông gió, thành thạo chuyên môn và các phần mềm tiện ích (Cad, Inventor, Office,…), chấp thuận đi công tác.

– Kỹ thuật viên lành nghề trong các lĩnh vực kỹ thuật, phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì.